VungLaMeBay
Cờ nhanh: 2312 W854D39L987
Cờ chậm: 2300 W2344D392L2548)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Goldentiger (2417) VungLaMeBay (2326) 26S
2 win GietCONGSAN (2289) VungLaMeBay (2295) 32S
3 win GM_Duck (2302) VungLaMeBay (2261) 53S
4 draw GM_Duck (2304) VungLaMeBay (2259) 30S
5 lose xuanson107 (2348) VungLaMeBay (2287) 23S
6 win VungLaMeBay (2249) macho57 (2353) 10S
7 win HoanhTaTrang (2125) VungLaMeBay (2223) 34S
8 lose BPM999 (2326) VungLaMeBay (2250) 37S
9 win natural2017 (2283) VungLaMeBay (2214) 56S
10 lose VungLaMeBay (2246) ComMon_Duck (2243) 92S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by VungLaMeBay, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames