Ngu_pro1998
Cờ nhanh: 1515 W4D1L3
Cờ chậm: 2205 W97D9L46)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Ngu_pro1998 (2226) nvth_2 (2025) 62S
2 draw nvth_2 (2019) Ngu_pro1998 (2232) 42S
3 win Ngu_pro1998 (2218) bigmosquito (2183) 29S
4 lose bigmosquito (2165) Ngu_pro1998 (2236) 11S
5 lose CFA (2266) Ngu_pro1998 (2251) 60S
6 lose Ngu_pro1998 (2267) CFA (2250) 22S
7 win TruongHoang (2107) Ngu_pro1998 (2256) 34S
8 win chisiki (2209) Ngu_pro1998 (2241) 17S
9 win chisiki (2224) Ngu_pro1998 (2226) 34S
10 draw jackyvnn1981 (2095) Ngu_pro1998 (2230) 58S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Ngu_pro1998, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames