bothimap
Cờ nhanh: 1535 W4464D171L4401
Cờ chậm: 1746 W12642D1194L11964)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose bothimap (1563) giahoang (1626) 35F
2 lose giahoang (1594) bothimap (1595) 16F
3 lose bothimap (1631) giahoang (1558) 66F
4 win giahoang (1589) bothimap (1600) 32F
5 win Sitinh197734 (1595) bothimap (1584) 29F
6 win Sitinh197734 (1626) bothimap (1567) 86F
7 win bothimap (1551) hp118118 (1578) 23F
8 lose pc2knet (1627) bothimap (1565) 20F
9 lose bothimap (1580) pc2knet (1612) 75F
10 lose bothimap (1596) dancado01 (1593) 64F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bothimap, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames