bothimap
Cờ nhanh: 1682 W2808D115L2746
Cờ chậm: 1625 W12623D1194L11953)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win bothimap (1662) dncln (1814) 35F
2 lose dncln (1802) bothimap (1674) 52F
3 lose bothimap (1688) Minhna (1726) 49F
4 lose Minhna (1711) bothimap (1703) 30F
5 win hoangbanco (1779) bothimap (1685) 34F
6 win hoangbanco (1799) bothimap (1665) 33F
7 lose bim24 (1790) bothimap (1677) 48F
8 win bothimap (1668) Batu (1432) 27F
9 win bothimap (1653) tammyk31 (1623) 62F
10 lose bothimap (1668) casymailoan (1675) 41F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bothimap, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames