bothimap
Cờ nhanh: 1604 W3725D147L3658
Cờ chậm: 1733 W12640D1194L11963)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win bothimap (1590) gzliang666 (1541) 47F
2 win gzliang666 (1556) bothimap (1575) 21F
3 win bothimap (1562) giahung (1478) 53F
4 win giahung (1492) bothimap (1548) 37F
5 win bothimap (1532) Brian_Chhu (1561) 54F
6 lose Brian_Chhu (1545) bothimap (1548) 30F
7 win witschrd (1608) bothimap (1530) 40F
8 win bothimap (1514) Hoang13 (1519) 37F
9 win mingminghi (1463) bothimap (1500) 68F
10 lose bothimap (1518) mingminghi (1445) 34F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bothimap, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames