cuthan
Cờ nhanh: 1537 W12186D306L14528
Cờ chậm: 1536 W2D1L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win cuthan (1520) Cookkai (1564) 20F
2 lose ThuyN8 (1603) cuthan (1533) 48F
3 win hoanghuynh (1549) cuthan (1516) 41F
4 lose ttqqll (1549) cuthan (1531) 52F
5 lose cuthan (1546) VCD9999 (1570) 32F
6 lose vangho (1632) cuthan (1559) 51F
7 win cuthan (1543) Bay_area49er (1556) 27F
8 lose john123654 (1573) cuthan (1558) 22F
9 lose cuthan (1570) Fidelity949 (1686) 34F
10 lose cuthan (1584) truong0_24 (1644) 34F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cuthan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames