Master4ever
Cờ nhanh: 2044 W18896D3551L20629
Cờ chậm: 1703 W24D4L17)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw MaroonBell (2103) Master4ever (2041) 65F
2 lose gold (2104) Master4ever (2055) 24F
3 win MaroonBell (2002) Master4ever (2025) 38F
4 lose duckiller11 (2054) Master4ever (2057) 28F
5 draw Master4ever (2054) Hochoithem (2171) 30F
6 draw Hochoithem (2174) Master4ever (2051) 51F
7 lose HngMnh4 (2182) Master4ever (2076) 25F
8 win thancocom (1975) Master4ever (2063) 53F
9 draw Master4ever (2063) vuivela9 (2055) 30F
10 win Boeing747 (2173) Master4ever (2044) 58F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Master4ever, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames