Master4ever
Cờ nhanh: 1993 W16290D2966L17797
Cờ chậm: 1703 W24D4L17)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose taitile (2008) Master4ever (2009) 17F
2 lose Master4ever (2018) hnxuyen (2228) 25F
3 win fong (1868) Master4ever (2007) 25F
4 lose jake00 (1946) Master4ever (2025) 25F
5 lose Mahathir91 (2200) Master4ever (2036) 62F
6 win Master4ever (2019) Texas84 (2064) 43F
7 win Texas84 (2082) Master4ever (2001) 24F
8 win arrowana (1965) Master4ever (1986) 32F
9 win Master4ever (1970) arrowana (1981) 50F
10 draw Master4ever (1967) chopchai (2080) 61F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Master4ever, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames