Master4ever
Cờ nhanh: 1946 W14236D2550L15610
Cờ chậm: 1703 W24D4L17)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Master4ever (1959) HngMnh4 (2049) 11F
2 win Psychology (1818) Master4ever (1947) 59F
3 win tbhautb (2061) Master4ever (1906) 19F
4 lose Master4ever (1920) paul73 (1970) 18F
5 lose CoLover (2019) Master4ever (1933) 45F
6 lose Master4ever (1953) Khoi6321 (1814) 1F
7 win nguyenthem (1941) Master4ever (1937) 52F
8 win arrowana (1974) Master4ever (1920) 63F
9 lose HngMnh4 (2160) Master4ever (1929) 22F
10 lose adje (1867) Master4ever (1947) 25F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Master4ever, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames