M2000
Cờ nhanh: 1953 W300D25L264
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose TrinhSon (2121) M2000 (1976) 54F
2 lose M2000 (2020) phi_toan (1798) 30F
3 win M2000 (1993) carlos (1917) 35F
4 win M2000 (1955) HngMnh4 (2067) 25F
5 win chanchet15 (1900) M2000 (1925) 31F
6 lose Bandao1 (1976) M2000 (1955) 49F
7 lose M2000 (1979) lai_ly_huynh (2099) 46F
8 win Ben_bun2015 (1980) M2000 (1945) 63F
9 lose chanchet15 (1851) M2000 (1984) 42F
10 lose Phvy (2048) M2000 (2013) 41F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by M2000, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames