Khactt
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2050 W2891D413L2423)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Khactt (2039) phanvanhan (1874) 29S
2 win phanvanhan (1885) Khactt (2028) 70S
3 win Khactt (2015) duonhle272 (1922) 15S
4 lose Khactt (2037) vcddvd (1814) 52S
5 lose Khactt (2049) aladintq (2172) 29S
6 win nampt (2097) Khactt (2032) 22S
7 win Khactt (2015) hongthatcong (2048) 60S
8 win hongthatcong (2066) Khactt (1997) 17S
9 lose Khactt (2005) bolinhnam (2260) 35S
10 lose Khactt (2014) bolinhnam (2251) 12S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Khactt, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames