Khactt
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1798 W1385D163L1221)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Khactt (1780) VinhQ123 (1846) 37S
2 lose AnhHung777 (1675) Khactt (1799) 42S
3 lose Khactt (1819) AnhHung777 (1655) 41S
4 lose thangnguyen (1694) Khactt (1839) 43S
5 win Khactt (1827) thangnguyen (1706) 31S
6 lose Khactt (1843) CoTuong08 (1830) 65S
7 lose jasonsky (1753) Khactt (1862) 19S
8 lose Khactt (1882) jasonsky (1733) 48S
9 lose Khactt (1903) Caothu2018 (1711) 15S
10 lose Khactt (1919) truong1951 (1916) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Khactt, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames