tu_hung
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1798 W11629D2315L12709)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tu_hung (1780) chieuvae (1878) 49S
2 lose chieuvae (1865) tu_hung (1793) 77S
3 lose con_vitdec (1819) tu_hung (1808) 47S
4 win tu_hung (1792) dniw0601 (1816) 68S
5 draw dniw0601 (1816) tu_hung (1792) 76S
6 lose phonglien (1805) tu_hung (1808) 54S
7 win tu_hung (1792) phonglien (1821) 45S
8 lose gdeng (1843) tu_hung (1806) 40S
9 lose tu_hung (1820) kieuduy (1859) 57S
10 lose tu_hung (1835) Khoivp (1851) 30S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tu_hung, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames