hungtran49
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1831 W11726D2253L11187)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw hungtran49 (1830) NguyenThai10 (1887) 102S
2 lose NguyenThai10 (1872) hungtran49 (1845) 51S
3 lose KenAilsa (1670) hungtran49 (1866) 43S
4 draw hungtran49 (1872) KenAilsa (1664) 68S
5 lose hungtran49 (1891) ongkien (1758) 31S
6 win ongkien (1770) hungtran49 (1879) 47S
7 win hungtran49 (1865) LAPPHAN (1825) 71S
8 lose LAPPHAN (1807) hungtran49 (1883) 20S
9 lose banhbotloc (1894) hungtran49 (1916) 37S
10 lose hungtran49 (1935) hu626 (1826) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hungtran49, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames