hungtran49
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1782 W12916D2490L12388)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hungtran49 (1797) giathuy (1801) 86S
2 win Acura2020 (1911) hungtran49 (1778) 22S
3 lose dragon2 (1818) hungtran49 (1793) 39S
4 win hungtran49 (1776) dragon2 (1835) 22S
5 lose hungtran49 (1794) ThienQuaL (1696) 33S
6 win hungtran49 (1779) SonnyVu (1752) 28S
7 lose tunphuong (1901) hungtran49 (1791) 69S
8 draw hungtran49 (1788) tunphuong (1904) 44S
9 lose Rose15989 (1843) hungtran49 (1802) 31S
10 lose hungtran49 (1817) Rose15989 (1828) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hungtran49, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames