HKWhiteTiger
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2004 W1168D222L1235)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw HKWhiteTiger (2000) trinhbanglan (2142) 50S
2 win trinhbanglan (2163) HKWhiteTiger (1979) 36S
3 lose TD33 (2011) HKWhiteTiger (1994) 17S
4 draw HKWhiteTiger (1990) Denver11 (2138) 62S
5 lose Denver11 (2126) HKWhiteTiger (2002) 50S
6 win HKWhiteTiger (1986) AAmaster (1990) 54S
7 win AAmaster (2007) HKWhiteTiger (1969) 46S
8 win hungtran49 (1896) HKWhiteTiger (1955) 55S
9 lose hyannis (2038) HKWhiteTiger (1968) 31S
10 win truyen (1916) HKWhiteTiger (1954) 42S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HKWhiteTiger, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames