Em13
Cờ nhanh: 1897 W454D36L410
Cờ chậm: 1531 W2D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Em13 (1903) Trungtotagi (1800) 35F
2 win nuinhan (1729) Em13 (1881) 33F
3 lose Em13 (1900) iLose (1788) 25F
4 win BenDo (1861) Em13 (1885) 27F
5 lose cotoung1289 (1855) Em13 (1902) 2F
6 lose Em13 (1922) Taydoc_02 (1772) 35F
7 win Em13 (1911) Tarzan (1747) 45F
8 win BenDo (1789) Em13 (1899) 45F
9 win BenDo (1794) Em13 (1886) 37F
10 lose Em13 (1904) Hello_Losers (1809) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Em13, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames