wigg
Cờ nhanh: 1793 W989D169L768
Cờ chậm: 1666 W16D0L5)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose wigg (1812) nodrawok (1709) 24F
2 win wigg (1801) Taydoc_02 (1666) 70F
3 win mayconchosw (1796) wigg (1785) 50F
4 lose GrandMaster (1774) wigg (1801) 24F
5 lose wigg (1817) Porschaaa (1807) 18F
6 win wigg (1799) arrowshot7 (1873) 43F
7 win LongK19 (1872) wigg (1781) 22F
8 lose Cruxifix (1913) wigg (1793) 31F
9 lose GiaLuuDan (1850) wigg (1807) 29F
10 lose taixmen (1813) wigg (1840) 15F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by wigg, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames