meovonchuot9
Cờ nhanh: 1817 W1161D37L1053
Cờ chậm: 1568 W6D0L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose meovonchuot9 (1831) phuduc156 (1880) 51F
2 win Egai17 (1583) meovonchuot9 (1822) 31F
3 win meovonchuot9 (1805) phan_nhan (1856) 37F
4 lose phan_nhan (1841) meovonchuot9 (1820) 50F
5 win meovonchuot9 (1800) Daituongco (1959) 38F
6 lose Daituongco (1948) meovonchuot9 (1811) 37F
7 win meovonchuot9 (1802) xafao (1561) 28F
8 lose meovonchuot9 (1817) zozo68 (1823) 40F
9 lose zozo68 (1807) meovonchuot9 (1833) 43F
10 lose ut_li (1822) meovonchuot9 (1849) 62F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by meovonchuot9, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames