BlackApril75
Cờ nhanh: 1957 W3961D267L3162
Cờ chậm: 1618 W15D4L8)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win BlackApril75 (1949) trinh96daddy (1663) 68F
2 win BlackApril75 (1936) daigia (1860) 24F
3 win BlackApril75 (1927) MOMDAD (1707) 49F
4 draw BlackApril75 (1933) MOMDAD (1701) 49F
5 win BlackApril75 (1925) imking (1656) 40F
6 win BlackApril75 (1913) usanimitz (1782) 26F
7 win BlackApril75 (1902) carlos (1768) 58F
8 draw BlackApril75 (1908) MOMDAD (1695) 64F
9 win Vitquacquac (1795) BlackApril75 (1896) 20F
10 lose Robo (2251) BlackApril75 (1909) 1F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by BlackApril75, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames