sunny99
Cờ nhanh: 1910 W2548D108L2332
Cờ chậm: 1697 W1904D75L1826)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win sunny99 (1910) nuinhan (1853) 26F
2 win henryhootp (1786) sunny99 (1898) 48F
3 lose Robo (2291) sunny99 (1910) 1F
4 lose sunny99 (1928) RedSummer_72 (1847) 42F
5 win sunny99 (1913) ChoiKhong (1893) 70F
6 win sunny99 (1902) satthu_kb (1734) 45F
7 win xuctienTN (1764) sunny99 (1890) 38F
8 lose sunny99 (1906) trinh96 (1878) 1F
9 win sunny99 (1895) xuctienTN (1755) 56F
10 win sunny99 (1880) RedSummer_72 (1862) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by sunny99, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames