DH
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1924 W1442D178L1419)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw typhan2000 (1936) DH (1924) 58S
2 lose DH (1940) typhan2000 (1920) 35S
3 lose Sunmoon123 (2101) DH (1951) 28S
4 win NTC2021 (2041) DH (1932) 20S
5 lose an2nguyen (1918) DH (1948) 25S
6 lose betu99 (2121) DH (1959) 18S
7 lose DH (1970) sontedis (2133) 29S
8 lose BngNguyn (2086) DH (1982) 49S
9 lose DH (1997) ganleo2 (2028) 11S
10 lose ganleo2 (2013) DH (2012) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DH, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames