aaaaab
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1925 W3525D482L3273)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose aaaaab (1959) kem (1915) 62S
2 win aaaaab (1920) Misuji (2053) 40S
3 win aaaaab (1887) Annam1 (1912) 30S
4 lose wtcloop (1898) aaaaab (1903) 68S
5 win aaaaab (1887) wtcloop (1914) 41S
6 lose khaison (2013) aaaaab (1899) 48S
7 lose thanhvinh86 (1842) aaaaab (1936) 28S
8 win aaaaab (1922) raja_sapi (1860) 64S
9 win raja_sapi (1875) aaaaab (1907) 49S
10 win aaaaab (1886) khaison (2056) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by aaaaab, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames