hothu
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1679 W25492D2982L28778)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose chudecon (1833) hothu (1690) 51S
2 win hothu (1674) choicungkho (1674) 20S
3 lose hothu (1685) ntnu (1825) 25S
4 lose ntnu (1813) hothu (1697) 33S
5 win hothu (1682) chamanh (1652) 32S
6 lose hothu (1693) Chinhquoc11 (1849) 17S
7 win son5678 (1667) hothu (1678) 22S
8 win son5678 (1683) hothu (1662) 31S
9 lose anhuy_123 (1719) hothu (1676) 24S
10 lose son_mv (1697) hothu (1691) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hothu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames