hoatv
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1817 W4221D566L4327)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose kingyen (1764) hoatv (1835) 80S
2 lose hoatv (1854) kingyen (1745) 44S
3 win hoatv (1838) hoangmai (1861) 34S
4 lose hoangmai (1845) hoatv (1854) 35S
5 lose hoatv (1870) Hotdog (1838) 42S
6 win Hotdog (1853) hoatv (1855) 64S
7 lose Eagle (1926) hoatv (1869) 31S
8 win hoatv (1856) ducqbui1 (1776) 24S
9 win fuongnt (1806) hoatv (1842) 137S
10 lose HVHP (1850) hoatv (1858) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hoatv, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames