cantyn
Cờ nhanh: 1756 W6336D172L6476
Cờ chậm: 2003 W2328D479L2029)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Mongolia2016 (2009) cantyn (2019) 40S
2 lose NOLE18 (2197) cantyn (2030) 28S
3 lose HungN01 (1978) cantyn (2048) 39S
4 lose cantyn (2065) lyminh1988 (2028) 25S
5 lose james321 (2029) cantyn (2082) 27S
6 lose cantyn (2100) Hoaky2015 (2016) 29S
7 lose cantyn (2114) a2nuinhan (2155) 24S
8 win Pt1975 (2083) cantyn (2099) 64S
9 lose cantyn (2114) aguang (2131) 43S
10 win cantyn (2098) phung_gia (2105) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cantyn, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames