ChuTong
Cờ nhanh: 1504 W5D0L4
Cờ chậm: 1790 W4552D671L3808)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ChuTong (1809) luanda8888 (1677) 37S
2 lose ChuTong (1822) thuakhongnan (1894) 26S
3 draw ChuTong (1823) Dangdinhlan (1759) 42S
4 win ChuTong (1811) hocklin1964 (1689) 54S
5 win hocklin1964 (1702) ChuTong (1798) 34S
6 win ChuTong (1787) phanthiet95 (1633) 28S
7 win SuongDem (1776) ChuTong (1771) 40S
8 lose baduc378 (1762) ChuTong (1787) 15S
9 win ChuTong (1771) baduc378 (1778) 29S
10 lose lucky8 (1792) ChuTong (1803) 60S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ChuTong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames