Sieucuibap, Xiangqi Up score: 2553 W1173D24L946
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Sieucuibap (2531) TieuLinh09 (2375) 19
2 win Sieucuibap (2505) Guesst_nd (2414) 62
3 win Sieucuibap (2474) SinhN7 (2468) 29
4 lose Binhvtis (2649) Sieucuibap (2496) 28
5 lose TieuLinh09 (2558) Sieucuibap (2525) 15
6 lose venus (2400) Sieucuibap (2545) 50
7 win Sieucuibap (2533) venus (2412) 44
8 lose Sieucuibap (2564) anh217 (2572) 54
9 win bigduck (2554) Sieucuibap (2531) 32
10 lose hotuan77 (2442) Sieucuibap (2570) 24
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Sieucuibap, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames