xyzz
Cờ nhanh: 1417 W30885D1717L38932
Cờ chậm: 1497 W12D0L15)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose xyzz (1432) easy1 (1439) 36F
2 lose xyzz (1450) MienTay01 (1379) 19F
3 win MienTay01 (1393) xyzz (1436) 37F
4 lose xyzz (1451) Johnlike (1464) 16F
5 win Dragon0 (1434) xyzz (1436) 35F
6 win xyzz (1420) Dragon0 (1450) 56F
7 lose makmoyin (1616) xyzz (1407) 18F
8 lose xyzz (1421) xebocsat (1466) 34F
9 lose choico26 (1456) xyzz (1436) 13F
10 lose HenryN6 (1393) xyzz (1453) 27F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by xyzz, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames