xyzz
Cờ nhanh: 1475 W34332D1905L42850
Cờ chậm: 1642 W270D22L289)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose VFMA (1470) xyzz (1491) 31F
2 lose ksh5 (1488) xyzz (1507) 12F
3 lose So_a (1419) xyzz (1526) 11F
4 win xyzz (1513) So_a (1432) 39F
5 lose luckywin1982 (1603) xyzz (1526) 22F
6 win xyzz (1515) simitran41 (1358) 15F
7 win simitran41 (1369) xyzz (1504) 17F
8 lose alex2 (1551) xyzz (1519) 30F
9 lose darang11 (1497) xyzz (1536) 23F
10 win xyzz (1521) darang11 (1512) 24F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by xyzz, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames