xyzz
Cờ nhanh: 1496 W29470D1625L37275
Cờ chậm: 1508 W12D0L14)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Anhiep2312 (1566) xyzz (1510) 24F
2 lose tdai (1543) xyzz (1525) 35F
3 lose tdang40 (1560) xyzz (1540) 26F
4 win monkey52 (1495) xyzz (1525) 39F
5 win dongkinhd (1504) xyzz (1510) 38F
6 win xyzz (1494) dongkinhd (1520) 41F
7 win xyzz (1481) ChiPheo1 (1404) 26F
8 win ChiPheo1 (1418) xyzz (1467) 16F
9 win hochoichoi (1418) xyzz (1453) 18F
10 lose xyzz (1465) flower (1593) 43F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by xyzz, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames