xyzz
Cờ nhanh: 1528 W32709D1810L41019
Cờ chậm: 1642 W270D22L289)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose alexander (1531) xyzz (1544) 30F
2 lose xyzz (1560) playchess12 (1558) 19F
3 lose thanh099 (1516) xyzz (1577) 118F
4 win thanhxuan (1547) xyzz (1562) 37F
5 win thanhxuan (1563) xyzz (1546) 22F
6 lose thuchung (1557) xyzz (1562) 30F
7 win xyzz (1546) thuchung (1573) 32F
8 lose Beneee (1711) xyzz (1557) 33F
9 lose QVinh (1578) xyzz (1572) 17F
10 lose choots (1568) xyzz (1588) 31F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by xyzz, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames