henryle1923
Cờ nhanh: 1641 W1896D153L1904
Cờ chậm: 1543 W5D0L2)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose henryle1923 (1657) shijiu (1630) 32F
2 win tonydoodoo (1412) henryle1923 (1648) 36F
3 lose henryle1923 (1665) Loc (1619) 41F
4 win henryle1923 (1652) casymailoan (1584) 34F
5 win henryle1923 (1635) TuanAnhC (1681) 20F
6 win henryle1923 (1619) MOMDAD (1632) 29F
7 win cicinuhoang (1561) henryle1923 (1605) 31F
8 win henryle1923 (1590) cicinuhoang (1576) 54F
9 win co_____bac (1606) henryle1923 (1574) 65F
10 lose henryle1923 (1586) minhhue (1703) 29F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by henryle1923, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames