henryle1923
Cờ nhanh: 1529 W2187D180L2228
Cờ chậm: 1543 W5D0L2)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose khoaicohay (1517) henryle1923 (1545) 39F
2 lose henryle1923 (1562) khoaicohay (1500) 44F
3 lose henryle1923 (1577) ntrongm (1597) 32F
4 win darang21 (1590) henryle1923 (1561) 43F
5 lose yxyxyx (1548) henryle1923 (1577) 58F
6 lose henryle1923 (1590) oceanpee (1661) 41F
7 lose casymailoan (1592) henryle1923 (1606) 32F
8 lose Antrinh (1643) henryle1923 (1621) 23F
9 lose henryle1923 (1635) caymui (1678) 36F
10 lose caymui (1663) henryle1923 (1650) 40F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by henryle1923, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames