vtt232
Cờ nhanh: 1504 W2D0L2
Cờ chậm: 2010 W820D75L722)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose vtt232 (2019) Kiem_Vo_Anh (2246) 25S
2 win vuvnbldl (1983) vtt232 (2004) 32S
3 lose congcong (1825) vtt232 (2025) 33S
4 lose conghe (1979) vtt232 (2042) 33S
5 win Samlinh72 (1952) vtt232 (2029) 1S
6 lose vtt232 (2042) Xuanky (2138) 39S
7 win chyau (1882) vtt232 (2031) 25S
8 lose Rus_boy (2004) vtt232 (2048) 24S
9 lose bacmay (1918) vtt232 (2068) 27S
10 win tuvan (2023) vtt232 (2053) 65S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vtt232, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames