vittroi37
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1811 W1463D212L1748)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win phamanh59 (1986) vittroi37 (1790) 24S
2 lose Nicotex82 (1985) vittroi37 (1800) 30S
3 lose vittroi37 (1811) Nicotex82 (1974) 23S
4 win Trongngoc (1896) vittroi37 (1792) 49S
5 win vittroi37 (1780) Satthutayvuc (1658) 25S
6 lose chudecon (1821) vittroi37 (1795) 31S
7 win tom_jerry1 (1802) vittroi37 (1779) 44S
8 win Phaodau1970 (1901) vittroi37 (1759) 34S
9 lose CHUONG555 (1889) vittroi37 (1771) 17S
10 lose vittroi37 (1782) QuangAnh7274 (1921) 19S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vittroi37, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames