vidolaem
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2057 W955D478L782)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Frendy8899 (2056) vidolaem (2023) 41S
2 win vidolaem (1999) Phoenixdang (1869) 28S
3 draw vidolaem (2001) ChoiVuiVe (1968) 23S
4 lose nguyenone (1887) vidolaem (2042) 34S
5 lose tun (1833) vidolaem (2088) 96S
6 draw xinhuenhe (1987) vidolaem (2094) 35S
7 lose cssxdongthap (2218) vidolaem (2120) 24S
8 lose HoangLeDuc (2244) vidolaem (2146) 37S
9 win vidolaem (2118) Vohuy72 (2062) 36S
10 win vidolaem (2093) chicago04 (1992) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vidolaem, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames