josh25
Cờ nhanh: 1530 W3D0L1
Cờ chậm: 2024 W1854D500L2021)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose MrPhao (2074) josh25 (2054) 50S
2 win josh25 (2017) MrPhao (2111) 45S
3 win josh25 (1988) nghia_sg (1944) 41S
4 win josh25 (1947) gala19 (2102) 33S
5 win gala19 (2148) josh25 (1901) 21S
6 lose josh25 (1920) gala19 (2129) 27S
7 lose josh25 (1952) phamanh59 (1942) 38S
8 win hien90 (1833) josh25 (1926) 49S
9 win josh25 (1897) hien90 (1862) 41S
10 lose josh25 (1929) yen (1920) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by josh25, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames