josh25
Cờ nhanh: 1530 W3D0L1
Cờ chậm: 2055 W2363D644L2624)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw josh25 (2059) vinhnhi08 (1991) 117S
2 win thiamfo (1977) josh25 (2031) 94S
3 win josh25 (1999) thiamfo (2009) 60S
4 lose thiamfo (1974) josh25 (2034) 23S
5 win josh25 (2002) thiamfo (2006) 66S
6 lose josh25 (2035) VanNguyen (2009) 50S
7 win VanNguyen (2043) josh25 (2001) 23S
8 draw josh25 (1999) VanNguyen (2045) 73S
9 win chudecon (2004) josh25 (1965) 72S
10 lose josh25 (1998) chudecon (1971) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by josh25, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames