gn30013
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2027 W3959D752L3628)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose gn30013 (2045) michael197 (2275) 62S
2 draw gn30013 (2038) van3v (2155) 52S
3 lose gn30013 (2078) koalun88 (1935) 55S
4 lose ngdd (2018) gn30013 (2115) 35S
5 draw gn30013 (2127) cophonui (1904) 37S
6 win cophonui (1925) gn30013 (2106) 25S
7 lose gn30013 (2114) ThienThai (2590) 30S
8 draw gn30013 (2092) Caphe_amazon (2534) 60S
9 win Em_Zu_To (2340) gn30013 (2044) 60S
10 lose DanHocNghe (2139) gn30013 (2071) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by gn30013, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames