totnhapcung
Cờ nhanh: 1507 W112D9L130
Cờ chậm: 1887 W682D202L699)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win totnhapcung (1875) hehehaha (1772) 63S
2 win tetuu (1835) totnhapcung (1860) 26S
3 draw Phi_Sao (1774) totnhapcung (1862) 30S
4 draw Phi_Sao (1772) totnhapcung (1864) 39S
5 lose ad (1704) totnhapcung (1880) 29S
6 lose Danh_Nhu_ket (1736) totnhapcung (1896) 29S
7 lose totnhapcung (1912) SUN_____ (1882) 25S
8 draw totnhapcung (1914) do_den (1834) 67S
9 win trinhtansieu (1925) totnhapcung (1898) 7S
10 lose chunhatbuon (1945) totnhapcung (1913) 2S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by totnhapcung, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames