totnhapcung
Cờ nhanh: 1534 W94D7L106
Cờ chậm: 1781 W388D108L395)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw lixizheng (1642) totnhapcung (1531) 52F
2 win lavang (1787) totnhapcung (1765) 55S
3 lose HPguy (1554) totnhapcung (1546) 34F
4 win totnhapcung (1748) MCGILL1821 (1805) 148S
5 win Hino2017 (1730) totnhapcung (1733) 54S
6 win totnhapcung (1694) Koonlim (1812) 15S
7 draw Koonlim (1819) totnhapcung (1687) 63S
8 win totnhapcung (1648) Bangnguyen47 (1771) 106S
9 lose totnhapcung (1662) soo (1722) 42S
10 lose totnhapcung (1673) saudemdong (1807) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by totnhapcung, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames