iLose
Cờ nhanh: 1867 W11005D369L9047
Cờ chậm: 1702 W20D2L8)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose iLose (1882) kw (1886) 80F
2 win iLose (1869) ChoiKhong (1783) 2F
3 win nuinhan (1733) iLose (1857) 64F
4 lose iLose (1877) imking (1712) 45F
5 win imking (1723) iLose (1866) 26F
6 lose iLose (1883) tommytruong7 (1834) 62F
7 win mayconchosw (1741) iLose (1871) 27F
8 lose iLose (1890) mediacom (1762) 32F
9 win ChoiKhong (1929) iLose (1873) 24F
10 lose iLose (1891) Doflamingo (1820) 34F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by iLose, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames