dangthanh72
Cờ nhanh: 2031 W12651D2048L13403
Cờ chậm: 2045 W2688D877L3291)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Caothuhn (2089) dangthanh72 (2045) 27F
2 win danmientay (2172) dangthanh72 (2025) 49F
3 lose Dqtien_6996 (2054) dangthanh72 (2040) 51F
4 lose How_are_you (2012) dangthanh72 (2057) 33F
5 win thapvuong (1955) dangthanh72 (2044) 40F
6 win thapvuong (1969) dangthanh72 (2030) 54F
7 lose sontay (2121) dangthanh72 (2043) 13F
8 win taitile (2020) dangthanh72 (2028) 49F
9 lose taitile (1994) dangthanh72 (2045) 38F
10 win tuanvinh27 (1960) dangthanh72 (2032) 41F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dangthanh72, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames