tinhMPC
Cờ nhanh: 2068 W50D0L11
Cờ chậm: 1975 W269D17L210)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose caubai123 (1833) tinhMPC (1995) 41S
2 win tinhMPC (1984) caubai123 (1844) 20S
3 win Qlaqla (1914) tinhMPC (1970) 45S
4 win tinhMPC (1955) Qlaqla (1929) 17S
5 lose nls5591 (1896) tinhMPC (1973) 40S
6 win tinhMPC (1959) nls5591 (1910) 60S
7 lose Aidan1130 (2065) tinhMPC (1972) 11S
8 lose tinhMPC (1985) Aidan1130 (2052) 52S
9 lose NP (1896) tinhMPC (2000) 16S
10 win tinhMPC (1987) NP (1909) 44S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tinhMPC, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames