tinhtho76
Cờ nhanh: 1636 W26583D749L25976
Cờ chậm: 1544 W10D0L7)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tinhtho76 (1650) conanzai73 (1687) 24F
2 win tinhtho76 (1638) ChiPheo1 (1510) 16F
3 lose tinhtho76 (1653) DocCoKy1 (1659) 24F
4 lose tinhtho76 (1669) DocCoKy1 (1643) 43F
5 win tinhtho76 (1652) xephaoma (1695) 28F
6 lose tinhtho76 (1667) Wonderland (1699) 31F
7 lose tinhtho76 (1682) Wonderland (1684) 36F
8 lose tinhtho76 (1698) tqn2002 (1697) 44F
9 lose tinhtho76 (1714) hongquang10 (1698) 25F
10 lose tinhtho76 (1728) EasyC (1791) 27F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tinhtho76, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames