ChiPheo1
Cờ nhanh: 1558 W9012D364L11897
Cờ chậm: 1656 W1739D192L1913)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win anhditruoc (1598) ChiPheo1 (1541) 65F
2 lose hipximu (1677) ChiPheo1 (1553) 52F
3 lose ChiPheo1 (1565) hipximu (1665) 59F
4 win badong (1661) ChiPheo1 (1546) 59F
5 lose ChiPheo1 (1563) StephenN612 (1528) 32F
6 win StephenN612 (1543) ChiPheo1 (1548) 41F
7 lose DK858 (1595) ChiPheo1 (1562) 51F
8 lose qwon (1560) ChiPheo1 (1578) 29F
9 win qwon (1557) ChiPheo1 (1563) 19F
10 lose cubuchoico (1524) ChiPheo1 (1580) 39F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ChiPheo1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames