ChiPheo1
Cờ nhanh: 1454 W5826D226L8004
Cờ chậm: 1656 W1739D192L1913)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win teolt (1441) ChiPheo1 (1438) 38F
2 win ChiPheo1 (1416) bachqtuong (1644) 19F
3 lose Garylp333 (1424) ChiPheo1 (1407) 36F
4 lose Khanhthanh16 (1538) ChiPheo1 (1419) 30F
5 win Garylp333 (1464) ChiPheo1 (1402) 26F
6 lose ChiPheo1 (1412) Thienhd2010 (1607) 32F
7 lose Thienhd2010 (1597) ChiPheo1 (1422) 25F
8 win ChiPheo1 (1402) ThanhTin1804 (1563) 34F
9 lose ChiPheo1 (1413) ThanhTin1804 (1552) 13F
10 win ChiPheo1 (1393) Huy9908 (1547) 32F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ChiPheo1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames