ChiPheo1
Cờ nhanh: 1588 W6764D254L9183
Cờ chậm: 1656 W1739D192L1913)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ChiPheo1 (1570) Yang5 (1663) 51F
2 lose Yang5 (1649) ChiPheo1 (1584) 48F
3 lose ChiPheo1 (1602) phat123 (1535) 36F
4 win phat123 (1549) ChiPheo1 (1588) 46F
5 lose ChiPheo1 (1602) anhai (1656) 47F
6 win anhai (1674) ChiPheo1 (1584) 41F
7 lose dona1960 (1493) ChiPheo1 (1603) 36F
8 lose tdang40 (1601) ChiPheo1 (1619) 24F
9 lose ttqqll (1641) ChiPheo1 (1634) 22F
10 lose tinhtho76 (1555) ChiPheo1 (1652) 22F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ChiPheo1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames