mama
Cờ nhanh: 1549 W7000D103L7641
Cờ chậm: 1557 W163D8L163)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose mama (1562) ctv26 (1636) 32F
2 win dreamcaster (1419) mama (1550) 10F
3 win mama (1535) dtran69 (1521) 35F
4 lose mama (1552) dtran69 (1504) 29F
5 lose peterha72 (1568) mama (1568) 47F
6 win mama (1552) peterha72 (1584) 20F
7 lose mama (1566) khoankhoan (1600) 11F
8 lose TuNhien2020 (1447) mama (1586) 26F
9 win mama (1574) TuNhien2020 (1459) 29F
10 win john123654 (1526) mama (1560) 26F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mama, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames