tuonggiang
Cờ nhanh: 1397 W845D7L1358
Cờ chậm: 1424 W1874D87L2015)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tuonggiang (1384) Hieppizza (1395) 29F
2 win Hieppizza (1412) tuonggiang (1367) 19F
3 lose Suredie (1445) tuonggiang (1381) 30F
4 win tuonggiang (1367) MsBean (1314) 1F
5 lose tuonggiang (1384) Danglysang (1326) 13F
6 win Danglysang (1341) tuonggiang (1369) 27F
7 lose sonny2268 (1466) tuonggiang (1382) 7F
8 lose pet19680 (1517) tuonggiang (1394) 11F
9 lose tuonggiang (1406) pet19680 (1505) 31F
10 lose simitran41 (1411) tuonggiang (1422) 48F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tuonggiang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames