hxway
Cờ nhanh: 1466 W14019D314L16761
Cờ chậm: 1513 W1D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose dungdoan123 (1468) hxway (1482) 29F
2 win hxway (1466) dungdoan123 (1484) 18F
3 lose ABCD2678 (1568) hxway (1479) 11F
4 lose ABCD2678 (1554) hxway (1493) 40F
5 win honghoa787 (1479) hxway (1477) 19F
6 lose mnguyen (1509) hxway (1492) 28F
7 win printemps (1495) hxway (1476) 25F
8 win Doet (1556) hxway (1457) 22F
9 lose hxway (1471) homangchua12 (1526) 25F
10 win homangchua12 (1544) hxway (1453) 22F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hxway, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames