timess
Cờ nhanh: 1814 W3900D275L4384
Cờ chậm: 1563 W98D12L163)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win cothu_pthiet (1699) timess (1802) 42F
2 lose timess (1820) Mr_bond (1743) 1F
3 win boner (1789) timess (1788) 24F
4 win luckeluck (1741) timess (1773) 11F
5 lose LiemHyunhtx (1782) timess (1789) 74F
6 win timess (1773) Toanhuynh (1783) 36F
7 win timess (1758) coichungtao (1753) 36F
8 win xscorpiousx (1743) timess (1742) 29F
9 lose aothanhtin (1840) timess (1755) 33F
10 win caymui (1746) timess (1739) 36F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by timess, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames