timdav191
Cờ nhanh: 2278 W4497D531L3440
Cờ chậm: 2045 W513D65L396)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win timdav191 (2270) Ruoitrau79 (2025) 53F
2 win timdav191 (2252) luyenchien (2345) 49F
3 win timdav191 (2239) sauruou71 (2168) 34F
4 win timdav191 (2226) sauruou71 (2158) 66F
5 win timdav191 (2211) quochuanbp (2199) 70F
6 draw timdav191 (2211) sauruou71 (2210) 83F
7 draw timdav191 (2211) sauruou71 (2188) 87F
8 win timdav191 (2199) arrowana (2083) 39F
9 win binhco (2186) timdav191 (2183) 27F
10 lose timdav191 (2199) binhco (2170) 30F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by timdav191, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames