tamthoi
Cờ nhanh: 1972 W5140D338L4741
Cờ chậm: 1508 W2D1L2)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tamthoi (1988) weidongc (1977) 55F
2 win tamthoi (1979) ngtandung (1767) 53F
3 win tamthoi (1969) minhbpm (1791) 35F
4 lose tamthoi (1988) Vinhcaso0102 (1884) 77F
5 lose vuaco (1893) tamthoi (2007) 38F
6 win tamthoi (1994) vuaco (1906) 58F
7 lose tamthoi (2012) arrowana (1931) 44F
8 lose tamthoi (2028) Nini09 (1999) 54F
9 win tamthoi (2017) Vinhcaso0102 (1877) 30F
10 win tamthoi (2001) tbhautb (2024) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tamthoi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames