taipo
Cờ nhanh: 1636 W3137D409L2873
Cờ chậm: 1420 W0D0L6)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hung (1634) taipo (1652) 28F
2 lose Antrinh (1552) taipo (1671) 28F
3 lose taipo (1686) vantra (1710) 1F
4 win Tucaosuxxx (1581) taipo (1673) 49F
5 win Antrinh (1591) taipo (1660) 25F
6 lose doantanquyen (1640) taipo (1677) 40F
7 win taipo (1662) doantanquyen (1655) 29F
8 lose vodanh1 (1626) taipo (1679) 40F
9 lose nhatduy11 (1702) taipo (1694) 32F
10 win saomai (1626) taipo (1680) 42F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by taipo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames