sdma
Cờ nhanh: 1504 W15D0L15
Cờ chậm: 1656 W1847D367L1796)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose sdma (1673) Minhmeo84 (1614) 87S
2 win sdma (1658) Minhmeo84 (1629) 74S
3 win congtuy (1627) sdma (1643) 132S
4 draw sdma (1643) congtuy (1627) 77S
5 win sdma (1626) Baltimore (1688) 90S
6 lose sdma (1641) Baltimore (1673) 57S
7 lose sdma (1653) foosengteek (1772) 25S
8 win foosengteek (1792) sdma (1633) 16S
9 draw sdma (1632) JBAC (1670) 90S
10 lose leha888 (1504) sdma (1652) 45S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by sdma, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames