sdma
Cờ nhanh: 1517 W16D0L15
Cờ chậm: 1748 W2328D460L2269)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win kathien (1674) sdma (1734) 25S
2 win sdma (1719) kathien (1689) 56S
3 win sdma (1705) davangvo (1653) 23S
4 win davangvo (1668) sdma (1690) 75S
5 win sdma (1678) tucali45 (1571) 42S
6 draw sdma (1675) Rping (1775) 91S
7 win Rping (1795) sdma (1655) 47S
8 win sdma (1646) TristenN01 (1420) 39S
9 win sdma (1626) zqj123 (1777) 42S
10 lose sdma (1638) zqj123 (1765) 63S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by sdma, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames