hasynguyen
Cờ nhanh: 1463 W232D0L314
Cờ chậm: 1651 W9117D413L8294)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ngocthanh52 (1618) hasynguyen (1636) 43S
2 lose hasynguyen (1653) Culunhappy (1599) 56S
3 win Culunhappy (1614) hasynguyen (1638) 33S
4 lose KimH (1640) hasynguyen (1654) 70S
5 lose hasynguyen (1479) anhbangao (1475) 37F
6 win timhieuco (1635) hasynguyen (1639) 18S
7 win Aaa_7 (1677) hasynguyen (1622) 20S
8 lose ae1 (1641) hasynguyen (1654) 12S
9 win ae1 (1676) hasynguyen (1619) 56S
10 win hasynguyen (1603) MaiO (1604) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hasynguyen, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames