hasynguyen
Cờ nhanh: 1433 W162D0L234
Cờ chậm: 1663 W7827D362L7110)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win hasynguyen (1648) tomlu (1640) 40S
2 win hasynguyen (1630) KU2003 (1722) 29S
3 lose VanHai (1666) hasynguyen (1645) 32S
4 win lubuwei (1677) hasynguyen (1628) 102S
5 lose huutung (1623) hasynguyen (1644) 21S
6 lose huutung (1606) hasynguyen (1661) 24S
7 win hasynguyen (1647) cafe3017 (1594) 24S
8 win kyvuong1981 (1630) hasynguyen (1632) 19S
9 lose VanHai (1666) hasynguyen (1647) 64S
10 win qi8888 (1611) hasynguyen (1632) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hasynguyen, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames