tinhban97230
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1743 W10916D2390L10158)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win wangshulu (1698) tinhban97230 (1728) 47S
2 win tinhban97230 (1712) wangshulu (1714) 39S
3 lose tinhban97230 (1729) excalibur88 (1668) 54S
4 win tinhban97230 (1716) mddndd (1620) 60S
5 win hieppt (1700) tinhban97230 (1701) 101S
6 draw tinhban97230 (1701) hieppt (1700) 74S
7 win okyau (1536) tinhban97230 (1690) 15S
8 win tinhban97230 (1678) okyau (1548) 17S
9 win tinhban97230 (1669) ongeh88 (1450) 20S
10 draw tinhban97230 (1669) Bobeo2017 (1676) 111S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tinhban97230, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames