viet_luc66
Cờ nhanh: 1486 W2D0L3
Cờ chậm: 1534 W6353D1237L7233)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win viet_luc66 (1519) trungquang (1505) 67S
2 lose bianh (1624) viet_luc66 (1532) 42S
3 lose bianh (1611) viet_luc66 (1545) 86S
4 win viet_luc66 (1530) taovachet (1523) 25S
5 draw viet_luc66 (1526) dongctbg2 (1691) 102S
6 win viet_luc66 (1509) Camkhoan (1572) 29S
7 win viet_luc66 (1494) hhkee (1466) 54S
8 lose viet_luc66 (1509) eco (1525) 37S
9 lose SKYMASTER (1554) viet_luc66 (1524) 27S
10 win viet_luc66 (1507) vu_phi_ (1556) 62S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by viet_luc66, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames