thach101
Cờ nhanh: 1443 W0D0L4
Cờ chậm: 1785 W8919D493L8290)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win quoctuong (1705) thach101 (1772) 18S
2 win quoctuong (1719) thach101 (1758) 42S
3 win RP (1694) thach101 (1744) 42S
4 win RP (1709) thach101 (1729) 28S
5 lose Bobobogordon (1592) thach101 (1749) 55S
6 lose Sydo (1718) thach101 (1766) 23S
7 win tomfuny (1630) thach101 (1754) 54S
8 lose tomfuny (1610) thach101 (1774) 58S
9 lose manhha1958 (1604) thach101 (1795) 63S
10 win Bebibobibo (1796) thach101 (1779) 18S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thach101, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames