rolandyong
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1987 W3379D904L2949)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ongbay (1840) rolandyong (1976) 42S
2 lose rolandyong (1997) ongbay (1819) 31S
3 lose Phuocloc (2005) rolandyong (2013) 27S
4 win songnui (2024) rolandyong (1997) 32S
5 win songnui (2041) rolandyong (1980) 30S
6 win quynhquang (1917) rolandyong (1966) 26S
7 lose huongson58 (1811) rolandyong (1987) 18S
8 win rolandyong (1976) huongson58 (1822) 48S
9 lose rolandyong (1997) phucnguyen (1808) 46S
10 lose lakleang (2125) rolandyong (2009) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by rolandyong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames