rolandyong
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1934 W3219D861L2802)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Manh1960 (1977) rolandyong (1949) 20S
2 win taydocttc (1888) rolandyong (1935) 37S
3 win rolandyong (1920) taydocttc (1903) 36S
4 win saonamchi (1855) rolandyong (1906) 31S
5 win rotv2 (1836) rolandyong (1892) 30S
6 lose rolandyong (1904) andyorleans (2012) 75S
7 lose dung1956 (2046) rolandyong (1916) 52S
8 draw fuongnt (1713) rolandyong (1922) 54S
9 lose rolandyong (1935) RC200t (2007) 52S
10 lose RC200t (1993) rolandyong (1949) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by rolandyong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames