foosengteek
Cờ nhanh: 1439 W104D2L190
Cờ chậm: 1801 W6487D957L5548)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose foosengteek (1814) Vitbeoday (1896) 22S
2 lose foosengteek (1827) hodu123 (1916) 51S
3 win foosengteek (1811) tmv (1818) 32S
4 lose ongbay (1783) foosengteek (1828) 39S
5 lose foosengteek (1846) ongbay (1765) 34S
6 lose foosengteek (1861) rotv2 (1873) 22S
7 win foosengteek (1844) rotv2 (1890) 38S
8 win foosengteek (1830) tuoimongmo (1765) 26S
9 draw tuoimongmo (1763) foosengteek (1832) 66S
10 win an55_ (1727) foosengteek (1819) 4S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by foosengteek, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames