SChung
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1841 W7612D4951L7700)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win SChung (1825) Minh_thuyen (1835) 53S
2 lose SChung (1840) fee (1847) 58S
3 win SChung (1826) Luongkha (1791) 20S
4 draw SChung (1827) gye60 (1780) 18S
5 draw SChung (1827) Kainan77 (1817) 35S
6 lose TuanminhP (1894) SChung (1841) 50S
7 win SChung (1823) TuanminhP (1912) 14S
8 win SChung (1806) Minh_thuyen (1852) 31S
9 win SChung (1789) halong (1849) 46S
10 lose SChung (1801) hienc3 (1918) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by SChung, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames